om SVEN

SVEN (hundra tusen miljarder dikter) 2018

Ljudskulptur (omkrets ca 20cm) blandmaterial.


Några få år innan skådespelaren Sven Lindberg gick bort 2006 gjorde jag en inspelning av Raymond Queneaus  ”Hundra tusen miljarder dikter”. Det vill säga, inte av hela boken, som innehåller lika många dikter som titeln anger, men av dess betydligt färre beståndsdelar. Dessa består av 10 sonetter med vardera 14 rader.  Boken fungerar så att varje enskild rad är placerad på sin egen remsa. Varje rad 1 kan bytas mot alla andra  förstarader. Och alla dessa kan i sin tur kombineras med alla 10 andrarader , liksom sedan alla 10 tredjerader osv.  Redan kombinationsmöjligheterna att välja mellan rad 1 och 2 ger 100 variationer och räknar man vidare till den sista raden, rad nr 14,  så har vi 10 upphöjt till 14 sonetter—alltså hundra tusen miljarder. Queneau skriver i sitt förord till den franska utgåvan 1961 att, om man läser en dikt på en minut oavbrutet 8 timmar om dagen, 200 dagar om året, så tar det En miljon sekler att läsa hela boken. Om man istället läser dygnet runt året runt så är man klar om 190 258 751 år.

Svårigheten att hantera boken och alla dess 100 tals remsor gör att de flesta läsare förmodligen ger upp efter någon halvtimme.

Inspelningen med Sven gjordes i poteniellt syfte. Tanken var att det nog om några år skulle komma en tjänstvillig teknik som kunde göra läsarens arbete så mycket enklare. Vi spelade in varje rad så att den rytmiskt och klangligt skulle kunna bytas mot varje annan rad i sin grupp och  dessutom utan bekymmer fungera med nästa rads alla 10 olika möjligheter.Jag spelade in och friserade för att sedan spara i byrålådan. Nu, 14 år senare, har tekniken hunnit ifatt Queneau och Sven. Programmet som styr uppspelningen väljer först en av de tio förstaraderna och kombinerar sedan vidare på egen hand med någon av andraraderna och så vidare fram till rad nummer 14. I denna version hörs Sven läsa en ny dikt var 3e minut. Han kommer således ha läst färdigt om ett par miljoner sekler. Varje sonett hörs en gång och aldrig mer.

Karl Dunér, november 2018.

Teknik, Mikael Palosaari.

översättning, Lars Hagström

Skärmavbild 2018-11-30 kl. 17.36.39.png